Autor prac

Jak trzeba mieć bogatą duszę żeby stanąć przy sztaludze i wziąść się za malowanie. 
 Tylko Autor wie co mu dyktuje dusza artystyczna .
   A dusza Artysty zawsze jest bogatsza od zwykłego śmiertelnika.
Tym Autorem Ludowych malunków to Paweł Łopacki który swoje wewnętrzne wizje motywu ludowego i sakralnego za pomocą pędzla przekłada na obrazki i malunki ludowe które przy właściwym spojrzeniu na nie - jednak coś w sobie mają

Odnośmy się z szacunkiem do twórczości takich osób i szanujmy ich twórczość.Tym bardziej że twórczość poza ojczyzną inaczej się przekłada w /g mnie jest dużo głębsza.

  Natchnienie czerpie z obcowaniem w pasiece a spokój i cierpliwość przebywaniem nad jeziorem Ugoryna gdzie na podeście drewnianym wchodzącym w głąb jeziora można się w pełni zrelaksować i uruchomić wyobrażnię co do nowej wizji twórczej,