Fotografie

 

 

    Galeria fotografii niezidentyfikowanych

   Jeżeli ktoś z Państwa stwierdzi wiarygodność prezentowanych fotografii proszę o kontakt celem ustalenia jej opisu -

względnie celem przekazania fotografii rodzinom właścicieli w / g których ich bliscy są na fotografii.

  Jeżeli ktoś ma fotografie do pokazania to nic nie stoi na przeszkodzie by je za reprezentować.