Kresy wschodnie i ich mieszkańcy

 • Herb Litwy
  Herb Litwy
 • Mapa kresów wschodnich
  Mapa kresów wschodnich

Kresy wschodnie - Obecnie Litwa to cudowny zielony kraj pokryty niekończącymi się lasami i tysiącami jezior. Historia kraju liczy ponad 1000 lat i należy do zespołu republik bałtyckich. Niemniej jednak z racji przemian politycznych i zmiany usytuowania granic na przełomie wieków osadnictwo Polskie i w ten rejon Europy zawędrowało co jest przykładem dość znacznej społeczności przejawiającej się obecnie jako Polska mniejszość narodowa Litwy.

Na pewno każde zmiany polityczne w kraju nie dla wszystkich są zadawalające i pełne nadziej na lepsze. I w tym przypadku też tak jest.

Społeczność Polska która obecnie mieszka na kresach a znalazła się tam nie z własnej woli lecz z różnych przemian politycznych i pomimo ciągłej karuzeli władz i zmian przynależności narodowej, kresowiacy i ich patriotyzm do byłej ojczyzny jest wprost nieprawdopodobny - a także ich cechy osobowe i wewnętrzny duch świadomości jakich ich przodkowie czasów doświadczali niema równych sobie - nie będę tu przytaczał przykładów gdyż każdy wie o co chodzi.

I tylko się dziwić trzeba że tyle serdeczności , gościnności i wiele wiele innych tak ważnych cech człowieka w tych naszych kresowiakach jest jakby fundamentem na którym przeżywają tam ostatnie lata swojego życia.

 • Bolesław Ciuksza - W roku 1946 doswiadczył wraz z całą rodziną pierwszej fali repatriacji z ziem zajętych przez ZSRR.

  Repatrianci

  Polacy doświadczyli niespotykanego w dziejach najnowszych tułaczego losu.

 • 4137.gif

  Żołnierze wyklęci mjr. Łupaszka

  Okres komunistyczny w dziejach naszego kraju spowodował ogromne spustoszenie w świadomości narodowej Polaków. Długie lata komunistycznej propagandy doprowadziły do swoistej zamiany ról. Ofiara stała się katem, kat ofiarą, bohater - leśnym bandytą, stalinowski oprawca - bohaterem. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”.

   

  http://youtu.be/da4E6ls4qRY

 • Kpt.Mieczysław Dudaniec ur.1922 r zm.1954 r. uczestnik szlaku bojowego spod Lenino do Berlina - foto z 1953 r. udostępnił Wiktor Dudaniec-syn

  Spod Lenino do Berlina

  Mieczysław Dudaniec - Oficer Wojska Polskiego który w najlepsze lata swojej młodości poznał smak zawieruchy  wojennej, która na całe życie może ukształtować pogląd na sprawy które w podświadomości człowieka zapisują się na trwale do końca życia, a niechybna śmierć nie pozwala na właściwy wniosek - pozostają tylko spekulacje.