Repatrianci

Kresy wschodnie i ich mieszkańcy » Repatrianci

Splotem tego były dwa wydarzenia które niestety wymusiła II-ga wojna światowa 

 

Do kraju wracali ludzie zmuszeni do ucieczki i ci którzy w świecie szukali możliwości dalszej walki.

Oraz wielka emigracja spowodowana przesunięciem granic Polski

Migracja była uciążliwa, warunki transportu tragiczne - wagony towarowe - zimno - jak na zamieszczonej fotografii.

Lecz ich wiara w powrót do Polski była silniejsza od tych wszystkich sprzeczności i niedogodnień.

Pomimo wcześniejszego wyzbycia się dorobku życia za bezcen oraz zabrania z sobą najbardziej potrzebnych rzeczy do tego czegoś nowego.

Niejednokrotnie dla osób starszych na których twarzach rysowała się obawa przed nowym i nieznanym była to podróż ostatnia.