Wilno

Ciekawe Obiekty » Wilno

Dlaczego miasto Wilno jest tak interesującym miejscem

 

Krótka historia Wilna i co warto zobaczyć w tym pięknym mieście. 

Najstarsze zapisy pochodzą z 1323 roku za panowania księcia Giedymina, który to wybudował zamek rezydencję książęcą na Górze Zamkowej

.

Władysław II Jagiełło nadaje dla Wilna prawa magdeburskie (1387 rok), po przyjęciu przez Litwinów chrztu. Zawiązuje sie unia Litwy z Polska. Następuje wielki rozwój miasta, powstają liczne cechy rzemieślnicze. W latach 1503-1522 miasto zostaje otoczone murami obronnymi z 9-ma bramami i 3-ma basztami, które to zostają zburzone w latach 1799-1805 z wyjątkiem Bramy Miednickiej, zwanej też Ostrą Bramą.

 

Od 1544 roku przebywał w Wilnie ze swoim dworem Zygmunt II August. Miasto Wilno w tym czasie bardzo się rozwija. W 1578 roku król Stefan Batory zakłada akademię prowadzoną przez jezuitów - Uniwersytet Wileński. Miasto staje się bardzo ważnym ośrodkiem myśli naukowej, religijnej i politycznej.

 

Poważny upadek dla miasta przynosi okupacja moskiewska trwająca sześć lat, do 1660-roku. Wojna północna, na początku XVIII wieku, przynosi kolejne zniszczenia dla tego pięknego miasta. Po trzecim rozbiorze Polski miasto wcielono do Rosji. Staje się ono stolicą guberni. Podczas pobytu wojsk napoleońskich w 1812 roku, doznaje kolejnych zniszczeń.

 

Piłsudzki nie mogąc działać otwarcie ze względu na mocarstwa zachodnie, zdecydował się na polityczno-militarny podstęp. Zlecił gen. Lucjanowi Żeligowskiemu, dowódcy Dywizji Piechoty Litewsko-Białoruskiej ( w której skład wchodzili przeważnie Polacy z kresów), upozorowanie „buntu”. 9 października 1920 oddziały te wkroczyły do Wilna, poczym proklamowano powstanie Litwy Środkowej. 20 lutego 1922 Sejm Wileński przyjął uchwałę o przyłączeniu Litwy Środkowej do Polski, co w 1923 uznała Rada Ambasadorów. Litwa nie pogodziła się z utratą miasta co miało znaczący wpływ na stosunki Polsko-Litewskie w okresie dwudziestolecia -międzywojennego.

 

W czerwcu 1940 ponownie zajęte przez Rosjan, stało się stolicą Litewskiej SRR. Prześladowania i deportacje w głąb ZSRR objęły ok. 35 tysięcy mieszkańców Wilna i okolic, głównie Polaków. W czerwcu 1941 zajęte przez Niemców, masowych egzekucjach w pobliskich Ponarach zginęło ok. 100 tyś. Mieszkańców (głównie Żydów). W lipcu 1944 wyzwolone przez wojska radzieckie przy współudziale AK (oddziały AK zostały rozbrojone przez Armię Czerwoną, znaczna część żołnierzy została uwięziona i wywieziona w głąb ZSRR). W latach 1944-1991 miasto ponownie zostało stolicą Litewskiej SRR. Od 1991roku Wilno jest stolicą suwerennej Litwy.

 

                                                   

Piosenka - Tu nasz Dom


Piosenka - Dzielnica Wilna Śnipiszki

 

Piosenka - Już mi raz zabrali Wilno

 

Piosenka -  Tanga Kulejkowa

 

"TA- JOJ" - Telewizyjne wspomnienia o Kiju Kazimierzu Galikowskim