Punżanki

Zapomniane Zaścianki » Punżanki

W roku 2019 był organizatorem i twórcą I pułku Strzelców Wielkopolskich następnie 55 Pułku Piechoty. Wroku 1920 już jako dowódca I Dywizji Strzeleckiej bronił Warszawę przed nawałą bolszewicką.1928 rok piastuje stanowisko pierwszego wiceministra spraw wojskowych oraz szefem  administracji II Rzeczpospolitej. Podeszły wiek i refleksja mijającego życia a przypomnijmy że generał uczestniczył w czterech wojnach  rosyjsko - japońskiej, I światowej, polsko - ukraińskiej i polsko - bolszewickiej w 1920 r.   zmusza generała do wybudowania w pobliżu swojego dworku na wzgórzu kaplicy rodowej z myślą przyszłego złożenia zwłok swoich i swojej rodziny. Umiera 3-ciego kwietnia 1935 r na zawał serca w Warszawie zostaje pochowany na cmentarzy w Balingródku . W tym samym roku zosteje przeniesiony do kaplicy rodowej w Punżankach gdzie w późniejszym czasie spoczywają także jego żona Wincentyna Prewyst - Kwinto, jego syn, oraz córka Maria której śmierć wstrząsneła okolicznymi miejscowościami z racji jej sposobu.

 

Z przykrością też trzeba powiedzieć że po śmierci także nie zastał bożego spokoju gdyż zawierucha wojenna i znany wszem i wobec układ i ustrój polityczny spowodowały chęć penetracji krypt w rodowej kaplicy generała i jak twierdzą starzy mieszkańcy Punżanek i okolic jest to niechlubna karta  tej całej historii  która niestety zostala dopisana wbrew woli wszystkim.