sztuka rosyjska

Jedną z cenionych rosyjskich sztuk są Ikony Rosyjskie  na całym świecie uznawane  jako dzieła sakralne utażsamiane z świetnością Rosji Carskiej

 

Ikona jako obraz sakralny powstały w kręgu kultury bizantyjskiej wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno - symboliczne.

Charakterystyczne dla chrześcijańskich kościołów wschodnich w tym prawosławnego i grekokatolickiego.

Najstarsze zachowane Ikony do naszych czasów pochodzą z VI wieku  a za najwybitniejszego rosyjskiego twórcę Ikon uważany jest Andriej Rublow.


Tworzenie Ikon było czynnością świętą, w Rosji używano drzewa lipowego lub sosnowego a do malowania  służył wosk przczeli ze spoiwem malarskim, malowane przez uprzywilejowanych mnichów  była emanacją bustwa. Ikona powstawała w klasztorach starej Rusi, zrodzona w modlitwie przed przystąpieniem wymagała specjalnych postów, powstawała w postaci klęczącej autora.


Dla zainteresowanych chciałbym przybliżyć parę fotografii Ikon z różnych części Rosji.